Bijverdieners inschakelen op feestdagen

Op wettelijke feestdagen hebben de meeste mensen vrijaf en kunnen ze genieten van een dagje rust. Werken op een feestdag is namelijk verboden, maar er zijn een aantal uitzonderingen.

In de horeca is een feestdag vaak drukker dan anders en is er nood aan extra hulp. Daarom is deze sector één van de bekendste uitzonderingen. Maar hoe zit dat nu met het uitbetalen van je personeel op een feestdag? Mag je elke werknemer laten werken op een feestdag? Hebben bijverdieners recht op een extra vergoeding of op andere voordelen? In deze blog geeft NOWJOBS een antwoord op al jouw vragen!

Welke wettelijke feestdagen zijn er?

Per jaar zijn er 10 wettelijke feestdagen in België:

Nieuwjaar
Paasmaandag
Feest van de arbeid
O.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Nationale feestdag
O.L.V Hemelvaart
Allerheiligen
Wapenstilstand
Kerstmis

Waar heeft mijn bijverdiener recht op? 

Wanneer je iemand tewerkstelt op een feestdag, heeft hij of zij recht op drie zaken:

1. Het loon van de gepresteerde uren op die feestdag

2. Een zondagspremie van 2 euro extra per gewerkt uur (bovenop het normale loon), met een maximum van 12 euro per dag

3. Betaalde inhaalrust

Opgelet! Aangezien we bij NOWJOBS werken met dagcontracten, wordt de inhaalrust onmiddellijk uitbetaald. Jouw bijverdiener zal dus een dubbel loon ontvangen + de zondagspremie.

Voor overuren op een feestdag krijgt je bijverdiener een toeslag van 100% bovenop het loon.

Jeugdige werknemers

Er is ook een uitzondering voor jeugdige werknemers. Bijverdieners jonger dan 18 jaar mogen op een feestdag werken, op voorwaarde dat je de sociale inspectie hierover minstens 5 dagen op voorhand schriftelijk verwittigd. De inhaalrust van de jongere moet dan binnen de 6 dagen volgend op de feestdag toegekend worden.

Heb jij nog vragen over de wetgeving rond dit topic? Klik dan hier

Ben jij nog op zoek naar bijverdieners die jou een handje kunnen helpen op feestdagen? Download dan zeker de applicatie van NOWJOBS. Gemiddeld ontvang je 14 sollicitaties per geplaatste vacature!