Werken op een feestdag?

Werken op een feestdag

In principe mag je op feestdagen niet werken, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Zoals in de horeca bijvoorbeeld, waar feestdagen net drukke dagen zijn. Wil jij graag werken op een feestdag? Wil je weten op welke vergoedingen en andere voordelen je recht hebt? NOWJOBS vat het even voor je samen in deze blog!

Welke wettelijke feestdagen zijn er?

In België zijn er 10 wettelijke feestdagen per jaar:

Nieuwjaar
Paasmaandag
Feest van de arbeid
O.H. Hemelvaart
Pinkstermaandag
Nationale feestdag
O.L.V Hemelvaart
Allerheiligen
Wapenstilstand
Kerstmis

Waar mag je werken op een feestdag?

Feestdagen zijn zoals hierboven vermeld verplichte rustdagen. Maar in bepaalde sectoren mag je wel werken op een feestdag:

- Beenhouwerijen, bakkerijen, dagbladondernemingen…
- Horeca
- Apotheken
- Ploegenarbeid
- …

Op welke vergoedingen en andere voordelen heb ik recht?

Als je op een feestdag werkt, heb je recht op drie dingen:

1. Het loon van de gepresteerde uren op die feestdag

2. Een zondagspremie van 2 euro extra per gewerkt uur (bovenop het normale loon), met een maximum van 12 euro per dag

3. Betaalde inhaalrust

Belangrijk! Aangezien we bij NOWJOBS werken met dagcontracten, wordt de inhaalrust onmiddellijk uitbetaald. Je zal dus een dubbel loon ontvangen + de zondagspremie.

Voor overuren op een feestdag krijgt je een toeslag van 100% bovenop het loon.

Jeugdige werknemers

Ben jij jonger dan 18 jaar? Dan ben jij een jeugdige werknemer. Ook jij mag werken op een feestdag, op voorwaarde dat de sociale inspectie hiervan minstens 5 dagen op voorhand op de hoogte wordt gebracht. Jouw inhaalrust moet je binnen de 6 dagen volgend op de feestdag toegekend worden.

Ben jij nog student of kan je werken als flexi-jobber? Download dan onze app NOWJOBS en vind een geschikte job in no time!