Voor bedrijven

 

Alles wat je moet weten over arbeidsduur

Hoeveel uren mag je een student tewerkstellen? Gelden dezelfde regels voor zon-en feestdagen? En wat is de regelgeving rond nachtarbeid? Wij sommen het graag even voor je op.

Wat zijn de werkuren van een student?

De arbeidsduur is de tijd waarin de werknemer ter beschikking staat van een werkgever. Die moet duidelijk vermeld staan in de tewerkstellingsovereenkomst en het arbeidsreglement dat de student op de eerste werkdag van de werkgever ontvangt. Normaal gesproken mag een student acht uren per dag werken in een zesdaagse werkweek en negen uren in een vijfdaagse werkweek. Per week mag een student maximum 40 uren werken, maar er bestaan uitzonderingen voor bepaalde sectoren. In de horecasector mag je bijvoorbeeld 11 uren per dag werken en 50 uren per week. Men spreekt dan van 'kleine flexibiliteit' of 'grote flexibiliteit'. Meer info daarover vind je in onze blog 'Flexibiliteit in de horeca'. Houd er ook rekening mee dat de student minimaal drie uur per dag moet werken. In de horeca kan je eventueel een aanvraag doen om de arbeidsduur tot twee uur terug te brengen.

Natuurlijk heeft de student ook recht op pauze. Deze is afhankelijk van zijn/haar leeftijd.

Is de student jonger dan 18?

 • Werkt de student langer dan 4,5 uur zonder onderbreking? Dan heeft hij/zij recht op een half uur pauze.
 • Werkt de student langer dan 6 uur zonder onderbreking? Dan heeft hij/zij recht op een uur pauze.
 • Tussen het einde en het hervatten van de arbeid heeft de student recht op 12 uren rust.
 • De student heeft ook recht op een wekelijkse onderbreking van 48 uur buiten de zondagsrust. Deze dag moet volgen op of voorafgaan aan een zondag (dus de maandag of zaterdag).
   

Is de student ouder dan 18?

 • Werkt de student langer dan 6 uur zonder onderbreking? Dan heeft hij/zij recht op een pauze van minstens 15 minuten (tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst een andere duur bepaalt).
   

Mogen jobstudenten 's nachts werken?

Nachtarbeid is verboden tussen 20u en 6u 's morgens, maar er zijn een aantal uitzonderingen:

Voor jongeren van 16 jaar of ouder zijn de limieten 22u - 6u of 23u - 7u indien:

 • In werkzaamheden die wegens hun aard niet mogen onderbroken worden
 • In werkzaamheden die in opeenvolgende ploegen georganiseerd zijn
 • Om het hoofd te bieden aan een gebeurd of dreigend ongeval
 • Bij werkzaamheden wegens een onvoorziene oorzaak
 • Activiteiten als acteur of figurant
 • In bepaalde activiteiten, ondernemingen of beroepen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren

Voor jeugdige werknemers is het verboden om te werken tussen 24u en 4u ‘s morgens.

Wanneer mag een student werken op zon- en feestdagen?

Studenten jonger dan 18 jaar mogen enkel tewerkgesteld worden op zondag of betaalde feestdagen in de hieronder opgesomde gevallen:

 • Als acteur of figurant
 • bij manifestaties van culturele, wetenschappelijke, educatieve of artistieke aard
 • bij modedefilés en presentaties van kledingcollecties
 • Als deelnemer aan sportmanifestaties

 

Tijdens de kerst- en paasvakantie en tijdens de periode van Pinksterzondag tot 30 september in de volgende ondernemingen gevestigd in de badplaatsen, luchtkuuroorden en in de toeristische centra:

 • Kleinhandel
 • Kapsalons
 • Vermakelijkheidsbedrijven en openbare spelen
 • Verhuurbedrijven van boeken, stoelen en middelen van vervoer
 • In ondernemingen die ressorteren onder het nationaal paritair comité voor het hotelbedrijf
 • Als arbeider in bakkerijen
 • Als arbeider om het hoofd te bieden aan een voorgekomen ongeval of dreigend ongeval
 • Om dringende arbeid aan machines en materieel te verrichten
 • Om arbeid te verrichten die opgelegd wordt door onvoorziene omstandigheden
   

Heb je een eigen zaak en ben je op zoek naar jobstudenten of flexi's?Download gratis NOWJOBS, plaats gratis vacatures en kies zelf de geschikte persoon!