Voor bedrijven

FLEXIBILITEIT IN DE HORECA

Zoals je waarschijnlijk wel weet, mag een student volgens de normale arbeidsduur maximum 40 uren per week werken. Gelukkig bestaan er alternatieven die voordelig zijn voor u als horeca-uitbater én voor uw werknemers. Men spreekt dan van de ‘kleine flexibiliteit’ of ‘grote flexibiliteit’. Een woordje uitleg hierover… 

Kleine flexibiliteit 

Heb je vaak te kampen met piekmomenten of lastminute opdrachten? Met de ‘kleine flexibiliteit’ presteren je werknemers meer uren op bepaalde dagen, gecompenseerd door minder uren op rustige momenten. 

 • Het verschil per dag mag niet groter zijn dan twee uur meer of minder 
 • Maximale daggrens: negen uur 
 • Het verschil per week mag niet groter zijn dan vijf uur meer of minder 
 • Maximale weekgrens: 45 uur 
 • Het flexibele dienstrooster moet in het arbeidsreglement staan 
 • De vervanging van het dienstrooster moet minstens zeven dagen op voorhand uithangen 
 • De referteperiode is maximum een jaar maar hoeft niet noodzakelijk een kalenderjaar te zijn 
 • De gemiddelde arbeidsduur moet gerespecteerd worden over de referteperiode.
   

Grote flexibiliteit 

Heb je nood aan meer flexibiliteit waar je je mensen kunt tewerkstellen op zondag, ’s nachts of langer dan negen opeenvolgende uren? Met de ‘grote flexibiliteit’ kan je de arbeidsduur aanpassen of verlengen en wijk je dus af van bepaalde reglementeringen zoals het verbod op nachtarbeid, zondagsarbeid en arbeid op feestdagen. 

 • De dagelijkse arbeidsduur mag niet meer dan twaalf uur zijn 
 • Er is geen weekgrens, let wel op dat de regels inzake de dagelijkse en wekelijkse rust worden nageleefd 
 • De tewerkstelling moet vrijwillig gebeuren, tenzij het stelsel van toepassing is op heel uw bedrijf of een volledige afdeling 
 • Het flexibele dienstrooster moet vermeld staan in een collectieve arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement. 
   

Heb jij een horecazaak en ben jij op zoek naar jobstudenten? Download onze app en plaats gratis vacatures.