Voor bedrijven

FLITSCONTROLEs IN DE HORECA

In de week van 16 t.e.m. 22 maart 2020 zullen er flitscontroles uitgevoerd worden in de horeca (PC 302) in België. Een flitscontrole is een aangekondigde controle die wordt uitgevoerd door verschillende sociale inspectiediensten in een fraudegevoelige sector. De controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar dat neemt niet weg dat de inspectiediensten zware inbreuken toch kunnen beboeten.  

Voor de federale regering blijft de strijd tegen sociale fraude een prioriteit. Er wordt jaarlijks een actieplan opgesteld om dit tegen te gaan in samenspraak met de sociale inspectiediensten, arbeidsrechtbank, de sociale partners en de regering. In 2019 werden daarom de ‘flitscontroles’ aangekondigd.  

Hoe bereid je je voor op zo’n sociale inspectie?  

Als je sociale inspecteurs over de vloer hebt, is het belangrijk dat je de juiste documenten kan voorleggen. Zorg dat je zeker in orde bent met de sociale wetgeving en licht ook je werknemers in, want de kans is groot dat zij ook ondervraagd zullen worden.  

De data van deze flitscontroles werden voor alle sectoren in januari gepubliceerd op de website van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Zo hebben ondernemers geen argument dat ze niet tijdig verwittigd waren.  

Welke documenten worden zeker bekeken bij een sociale inspectie? 

 • Het KBO-nummer en/of RSZ-nummer  
 • Alle arbeidsovereenkomsten (deeltijdse en studenten) 
 • (Bv. Uitzendcontracten. Bij NOWJOBS worden deze telkens een dag op voorhand verstuurd.) 
 • Raamovereenkomsten flexi-jobs 
 • Het arbeidsreglement 
 • Uurroosters 

Bekijk zeker ook eens de checklist die de SIOD ter beschikking stelt met een overzicht van de documenten die je moet kunnen voorleggen tijdens een controle.  

Wat kunnen de gevolgen zijn?  

Er zijn 4 niveau’s van inbreuken: 

 1. Niveau 1: administratieve boete 
  vb. onjuiste info verstrekken aan RVA 
   
 2. Niveau 2: administratieve of strafrechtelijke boete 
  vb. niet naleven arbeidsduur, regels studentenarbeid, regels nachtarbeid 
   
 3. Niveau 3: administratieve of strafrechtelijke boete 
  vb. ontbreken van arbeidsreglement 
   
 4. Niveau 4: gevangenisstraf en/of administratieve of strafrechtelijke boete 
  vb. niet of laattijdig indienen dimona , buitenlanders tewerkstellen zonder papieren 

Stelt de controleur een zware inbreuk vast, dan volgt meestal een rechtzetting. De onregelmatigheid wordt dan met terugwerkende kracht rechtgezet. Bijvoorbeeld: als jouw werknemer een jaar lang een loon ontving dat onder het barema ligt, dan moet je als werkgever dit loonverschil onmiddellijk uitbetalen. 

Heb je nog vragen omtrent de contracten van jouw bijverdieners? Stuur dan een mailtje naar now@nowjobs.com!