Voor bedrijven

VRIJWILLIGERS IN JOUW ORGANISATIE?

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is wanneer je, zonder dat je daartoe verplicht wordt, een stukje van je tijd spendeert aan een organisatie.
We spreken m.a.w. over vrijwilligerswerk wanneer

1) Mensen die zich inzetten voor een organisatie die niet gericht is op het maken van winst
2) Ze dit onbezoldigd doen
3) Ze dit doen uit vrije wil

Wat behoort er niet tot vrijwilligerswerk?

- Onvrijwillige arbeid zoals stage, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie
- Activiteiten die plaatsvinden in privé- of familieverband

Mag jij vrijwilligers inschakelen in je organisatie?

Elke organisatie die geen winst nastreeft mag vrijwilligers aannemen. Hieronder vallen volgende soorten organisaties:

- VZW
- Lokale afdeling van een koepelvzw
- Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, minstens door 2 personen bestuurd
- Stichting van openbaar nut
- Openbare besturen
- Internationale vzw’s (ivzw’s)

Is vrijwilligerswerk gratis of niet?

Vrijwilligerswerk is volledig gratis. Dit wil zeggen dat je nooit een loon kan uitbetalen aan een vrijwilliger. Toch kan het zijn dat je beslist jouw vrijwilligers een zogenaamde kostenvergoeding aan te bieden. Dit is een vergoeding voor de vrijwilliger van zijn/haar gemaakte kosten voor de uitvoering van zijn/haar inzet. Dit dient op voorhand te worden afgesproken met de vrijwilliger, aangezien je als organisator van vrijwilligerswerk informatieplicht hebt.

Er zijn twee manieren om deze kosten te vergoeden:

1) De forfaitaire vergoeding: je betaalt een vast bedrag zonder dat de vrijwilliger bewijsstukken van zijn gemaakte kosten moet leveren. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en bedragen voor 2018 maximum 34,03 euro per dag én maximum 1.361,23 euro per jaar. Daarbovenop kan je tot maximum 2000 km verplaatsingsvergoeding geven. Deze moet je dan wel bewijzen, bijvoorbeeld met een rittenblad.

2) De reële kostenvergoeding: de vrijwilliger is verplicht om bewijsstukken van zijn gemaakte kosten te leveren, zodat je ze kan terugbetalen. Voor een kilometervergoeding gelden er ook hier vaste bedragen afhankelijk van het vervoersmiddel. Voor de vergoeding van vervoer met de auto geldt maximum 0,3460 euro per kilometer (van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018). Indien de vrijwilliger zich met de fiets verplaatst, geldt een maximum 0,23 euro per kilometer.

Wil jij graag snel vrijwilligers aantrekken?

Dan ben je bij NOWJOBS aan het juiste adres!

Via onze gratis mobiele applicatie kan je vacatures aanmaken waarop vrijwilligers kunnen solliciteren. Wij brengen je dus snel in contact met mensen die staan te popelen op een nieuw avontuur als vrijwilliger. Tot op heden zijn er al 1035 vrijwilligersorganisaties geregistreerd op onze app die wekelijks verschillende vrijwilligers aan het werk zetten.

Zo verloor een van onze vrijwilligers, Maria Roudenko, haar hart aan de organisatie winkeldorp, waar ze nu regelmatig de handen uit de mouwen gaat steken.

Wil jij ook net zoals winkeldorp vrijwilligers aantrekken in jouw organisatie? Download dan snel de gratis app NOWJOBS en registreer je als vrijwilligersorganisatie!