Voor bijverdieners

Hoe behoud ik mijn recht op kinderbijslag als jobstudent?

Hoe behoud ik mijn recht op kinderbijslag als jobstudent?

 

In 2019 veranderde het systeem van kinderbijslag. In Vlaanderen is er nu het Groeipakket. Dit is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin. Het groeipakket is een andere benaming voor kinderbijslag.

Wie heeft recht op een Groeipakket? 

Kinderen tot 18 jaar hebben onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Ook daarna bestaat er een Groeipakket voor jongeren t.em. 25 jaar die:

 • Secundair onderwijs volgen
 • Hoger onderwijs volgen
 • Gebonden zijn aan een leerovereenkomst
 • Een stage doorlopen om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt
 • Schoolverlater zijn

Studenten krijgen een Groeipakket als ze voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn in een Belgische erkende instelling voor hoger onderwijs, of ingeschreven zijn in een buitenlandse instelling waarvan het programma is erkend door de buitenlandse overheid. Als je geen 27 studiepunten meer hebt, of je stopt in de loop van het academiejaar met je opleiding, dan vervalt jouw recht op een Groeipakket.

Wanneer en hoelang krijg je het Groeipakket? 

 1. Ben je vóór 1 december ingeschreven voor minstens 27 studiepunten? Dan krijg je het Groeipakket tijdens het volledige academiejaar.
   
 2. Ben je vóór 1 december ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en bereik je na een volgende inschrijving wel de 27 studiepunten? Dan krijg je het Groeipakket tijdens het volledige academiejaar.
   
 3. Ben je op 1 december of later ingeschreven voor minstens 27 studiepunten? Dan krijg je het Groeipakket vanaf de maand van de inschrijving.
   
 4. Ben je op 1 december of later ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en bereik je na een volgende inschrijving wel de 27 studiepunten? Dan krijg je het Groeipakket vanaf de maand van de eerste inschrijving.

Bijvoorbeeld:

Thomas is 19 en wil verder studeren na een wereldreis van zes maanden. Op 2 januari schrijft hij zich in voor 24 studiepunten. In maart neemt hij 2 extra vakken op, waardoor hij nu aan 33 studiepunten komt. Zijn moeder Martine krijgt daarom Groeipakket vanaf januari.

Wat met studenten die werken? 

Als je werkt als student kan je ook nog een Groeipakket krijgen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voorwaarden voor jobstudenten:

Jobstudenten mogen niet meer dan 475 uren per academiejaar werken bij verminderde sociale bijdragen en niet meer dan € 12 657,14 per jaar verdienen. Anders verlies je je recht op het Groeipakket.

Wat als je als jobstudent meer dan 475 uren gewerkt hebt?

Als student mag je maximaal 475 uren per academiejaar werken. Je geniet dan van verminderde sociale bijdragen. De overheid rekent maar 2,71% aan in plaats van 13,07%. Als je toch meer dan 475 uur werkt, dan stijgt dit percentage terug naar 13,07% en betaal je sociale bijdrage zoals een gewone werknemer. Daarnaast betaal je als gewone werknemer ook bedrijfsvoorheffing. 

Als je te veel verdient, is het ook mogelijk dat je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer ten laste van hen bent. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2019. Als je toch meer verdient dan onderstaande bedragen, zullen je ouders meer belastingen moeten betalen.

Jouw gezinssituatie

  Brutobedrag dat je  maximaal mag verdienen

Je ouders worden samen belast

  € 6 942,50

Je ouders worden alleen belast

  € 8 792,50

Belangrijke opmerking! Deze bedragen zijn enkel geldig als je naast je studentenjob geen andere vaste inkomens hebt.

Wanneer blijf je het Groeipakket ontvangen als werkstudent?

Als je over je 475 studentenuren zit, mag je niet meer dan 80 uren per maand werken. Als je meer werkt, krijg je geen Groeipakket in die maand. Deze 80 uren per maand vervangen de 240 uur per kwartaal uit de vroegere wetgeving.

Voorwaarden voor schoolverlaters

Studenten die afstuderen hebben nog 12 maanden recht op het Groeipakket. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat je je diploma haalt.

Heb jij nog recht op jouw groeipakket en heb je nog enkele uren tijd om te werken? Download dan zeker de NOWJOBS app en vind in no time een geschikte studentenjob!