Voor bijverdieners

HOEVEEL SOCIALE BIJDRAGEN BETAAL JE OP JE STUDENTENJOB?

Het is zo dat iedere werknemer in België een stuk van zijn brutoloon moet inleveren bij de overheid. Het gaat hier zowel over belastingen als sociale bijdragen, zoals pensioen, kinderbijslag, .... 

Als jobstudent betaal je ook sociale bijdragen, maar die zijn veel lager dan die van vaste werknemers. Sinds 1 januari 2012 geldt er één uniforme solidariteitsbijdrage van 8,13% die het hele jaar van toepassing is. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening en de overige 2,71% is ten laste van de student.

Het deel van de solidariteitsbijdrage dat ten laste valt van jou als student, wordt ingehouden door de werkgever bij betaling van het loon.

Wat als je meer werkt dan is toegelaten?

Door de komst van het nieuwe systeem rond studentenarbeid waar je nu 475 uren mag werken, ga je pas vanaf het 476ste uur over naar een gewoon werknemersstatuut. Concreet wil dit zeggen dat je vanaf dan de sociale zekerheid van een gewone werknemer moet betalen. 

Hoe weet je hoeveel uren je nog over hebt?

Wil je graag weten hoeveel uren je nog over hebt? Surf dan naar https://www.mysocialsecurity.be en ga dit na. Je vindt er bovendien een attest voor je werkgever om te bewijzen dat jouw uren nog niet zijn opgebruikt.

Wil jij nog profiteren van verminderde sociale bijdragen? Download NOWJOBS en werk als jobstudent gedurende het volledige jaar.