Voor bijverdieners

Coronavirus
 • Het NOWJOBS team blijft beschikbaar. 
  Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

   

  We begrijpen dat je misschien met vragen zit over je contract, economische werkloosheid, de veiligheid op je werk,… Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons. 

   

 • In principe mag je jouw flexijob zeker nog uitvoeren. Dit heeft echter effect op jouw uitkering. Voor de dag waarop je een flexijob uitvoert, zal je geen uitkering krijgen. Er is momenteel overleg om flexijobben bovenop je uitkering mogelijk te maken maar hier is nog geen concrete feedback omtrent gekomen. 

 • Artikel 18 van de wet van 16/11/2015 stelt uitdrukkelijk dat de arbeidsprestaties verricht in het kader van een flexijob voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering als arbeidsprestaties in aanmerking worden genomen. Een flexi-jobber kan dus ook tijdelijk werkloos worden gesteld.

 • Om een flexijob te doen, dien je 3 kwartaal geleden minstens 4/5e gewerkt te hebben. De periode waar je onder tijdelijke werkloosheid plaatst wordt aanzien als een tewerkgestelde periode dus dit zal geen gevolgen geven op vlak van jouw flexi statuut.  

 • Indien je als student wordt tewerkgesteld mag jouw contract eenzijdig worden stopgezet wegens overmacht. Je komt immers niet aanmerking voor tijdelijke werkloosheid maar de situatie is en blijft overmacht. Wanneer je als reguliere werknemer bent ingeschreven krijg je voor het reeds getekende contract een uitkering via de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.  

 • Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. 

  Als een werknemer ontslagen wordt wegens afwezigheid door het coronavirus, dan kan de werknemer zich wenden tot de arbeidsrechtbank. 

 • Ja, tuurlijk!  

   

  De volgende voorwaarden moeten wel voldaan zijn: 

  • Je moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten hebben. 
  • Je mag maximum 475 uren per kalenderjaar werken. 

  • Je mag enkel werken als je niet verplicht aanwezig moet zijn op school. 
    

  Ben je ouder dan 18 jaar? Dan behoud je het statuut van student. 
   

  Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mag je niet langer werken dan het aantal uren dat je normaal op school bent. Je mag sowieso geen 38u/week werken. (bijvoorbeeld in het weekend of op woensdagmiddag kan je wel werken) 

   

  Ik ben een buitenlandse student (met beperking van 20u)

  Aangezien we niet kunnen spreken van een schoolvakantie (hoewel het voor velen zo zal aanvoelen) moeten we de wet strikt toepassen. Ook de buitenlandse studenten mogen dus niet meer dan 20 uur per week werken.

   

  Wat tijdens de paasvakantie?

  Vanaf aanvang van de paasvakantie gaan de regels over naar de normale gang van zaken gedurende een vakantieperiode. Dan mag de minderjarige student voltijds werken en mogen buitenlandse studenten hun 20 uur / week overschrijden.

 • Ben je een uitzendkrachtarbeider? Dan mag je aan de slag bij bedrijven die zijn werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken of technische stoornis heeft gezet. Let wel op! Dit is enkel toegestaan als het over een andere functie of afdeling gaat. Dit verbod geldt ook niet voor uitzendkrachtbedienden. 

  Ben je student of flexi-jobber? Dan mag je aan de slag bij bedrijven die hun werknemers op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht hebben geplaatst. 

 • De werkgever, die de overmacht ingeroepen heeft, moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.   

  De overheid besliste op 20 maart om één aanvraagprocedure in te schakelen namelijk de coronaprocedure. Deze procedure gebeurt automatisch aan de hand van het document C3.2 Corona en duurt niet langer drie tot vier weken. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden. 

  Word je op technische werkloosheid geplaatst dan krijg je onmiddellijk een forfait van 1 450 euro. Het exacte bedrag waarop je recht hebt, wordt achteraf berekent. 

 • Of je mag bijklussen is nog niet beslist. Momenteel onderzoekt de Vlaamse regering samen met de Federale regering of mensen die technisch werkloos zijn kunnen inspringen waar er handen te kort zijn. Het is nog even afwachten wat er beslist wordt.  

 • Dit is mogelijk en betekent voor jou goed nieuws. De RVA kwam op 22 maart met een nieuw advies. Uitzendmedewerkers kunnen vanaf dan ook in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid onder bepaalde voorwaarden. 

  Als het bedrijf waar je werkt zijn vaste werknemers op tijdelijke werkloosheid heeft gezet dan kunnen ook uitzendmedewerkers, waarvan sprake was om de opdracht te verlengen, in aanmerking komen voor de uitkering. Je hoeft dus niet te gaan werken. Het contract moet je wel digitaal ondertekenen. Wij geven aan de RVA door dat je momenteel op tijdelijke werkloosheid staat bij het verwerken van je contract. 

 • Op 21 maar publiceerde de RVA dat ook uitzendmedewerkers recht hebben op een werkloosheidsuitkering door overmacht. In dit geval Corona. Vanaf dan hebben we alle contracten voor alle uitzendmedewerkers verlengd. Er zijn wel twee voorwaarden voor het verlengen van het contract: 

  • De intentie bestaat om een duurzame relatie op te bouwen met de klant-inlener. 

  • Het contract zou blijven lopen hebben zonder de maatregelen van regeringen. 

  We kunnen als uitzendkantoor geen tijdelijke werkloosheid aanvragen als je bedrijf waarvoor je werkt zijn vaste werknemers niet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zet. 

 • Het is zo dat de RVA tijdelijk een vereenvoudigde procedure handhaaft om de administratieve workload te verlagen en zo snel mogelijk te kunnen handelen. Concreet wil dit zeggen dat voor tijdelijk werklozen in de maanden maart, april en mei 2020 geen C3.2A controlekaart meer moet worden ingevuld.
   

  Door de nieuwe maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, kan je vanop afstand een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid doen.
   

  Wat moet ik doen?

  Via de Hulpkas:

  Het is heel eenvoudig, je dient enkel een online formulier in te vullen. Hoe en waar je dat doet, lees je hier

   

  Via de vakbond:

  Indien je bent aangesloten bij de vakbond, is hetzelfde formulier van toepassing. Dit formulier dien je ingevuld over te maken aan je vakbond.

  Hieronder vind je per vakbond meer informatie over hoe je dit online doet:

 • De dagen waarop je tijdelijk werkloos wegens overmacht bent, zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Deze dagen moeten wel binnen de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 vallen. Hiervoor komt een afzonderlijk KB via procedure beheerscomité RJV. 

  Heb ik een document nodig als bewijs dat ik mij verplaats naar mijn werk? 

  Neen. Dit is in België nog niet van toepassing. Je bent niet verplicht om je verplaatsing met een attest te kunnen aantonen. Toch zijn er in de praktijk regelmatig controles.  

  Wil je graag zo een attest? Vraag deze dan gerust aan. 

 • Via dit filmpje kan je op een leuke manier zien hoe je je het best beschermd. Draag zorg voor jezelf en voor anderen. 

   

  https://www.youtube.com/watch?v=MEf2FEcwktM&feature=youtu.be 

 • Als je ziek wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is jouw werkgever jou geen gewaarborgd loon verschuldigd. Je komt dus direct in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt betaald door je mutualiteit.  

  Was je ziek voordat jouw werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft aangevraagd? Dan krijg je een gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. Je maakt aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid. 

 • Je kan terecht bij het crisiscentrum voor al je vragen en onduidelijkheden: 080014 689.